fbpx

Джелела фінансування послуг інженера-консультанта

Відповідно до п.5.8.13 ДСТУ Б Д. 1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» до глави 10 «Утримання служби замовника» (графи 6 та 7) зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва (ЗКР) включаються кошти на утримання служби замовника (у тому числі кошти на здійснення технічного нагляду) в розмірі, який, як правило, складає до 2,5% від підсумку глав 1 – 9, графа 7 ЗКР. Додатково можуть включатися кошти на надання послуг інженера-консультанта (як правило, в розмірі до 3%) у разі його залучення. Розмір зазначених коштів приймається за відповідними розрахунками. По об’єктах будівництва, спорудження яких здійснюється із залученням іноземних кредитів, наданих під державні гарантії, на стадії складання інвесторської кошторисної документації кошти на покриття витрат з надання послуг інженером-консультантом визначаються за обгрунтовуючими розрахунками в межах ліміту коштів, обчислених з використанням вказаного показника, якщо інше не передбачено міжнародними договорами. Витрачання коштів на зазначене здійснюється на підставі обгрунтовуючих розрахунків виходячи з трудовитрат спеціалістів на виконання ними своїх функцій та вартості одного людино-дня, погодженого із замовником. 

Рішення щодо залучення інженера-консультанта для здійснення контролю та нагляду за будівництвом об’єкта приймається замовником. 

При укладенні договору на здійснення послуг інженером – консультантом кошти на зазначене обчислюються за розрахунком виходячи з обгрунтованої кількості трудовитрат, вартості людино-дня, який визначається з урахуванням рівня заробітної плати, нарахувань на заробітну плату, витрат, пов’язаних з орендою приміщень, комунальних платежів тощо. Розрахунок виконується у довільній формі. При цьому кількість трудовитрат обгрунтовується окремим розрахунком виходячи з переліку функцій, що виконуються інженером – консультантом, обсягів, виду та складності виконання робіт, строків будівництва, необхідної кількості спеціалістів інженера – консультанта тощо. 

Розрахована на вказані послуги договірна ціна погоджується із замовником і використовується при проведенні взаєморозрахунків за обсяги виконаних робіт. 

Порядок та умови уточнення вартості надання послуг інженером -консультантом зазначаються у договорі.

Якщо в процесі здійснення будівництва відповідно до умов договору витрати з надання зазначених послуг уточнюються, що призводить до перевищення ліміту коштів на зазначене, передбачених главою 10 ЗКР, джерелом покриття додаткових витрат можуть слугувати кошти на покриття ризиків всіх учасників будівництва та економія коштів по інших статтях витрат за відповідними графами ЗКР. 

У випадку якщо кошти на надання послуг інженером – консультантом не передбачені ЗКР, але в процесі здійснення будівництва виникає необхідність залучення цих спеціалістів, джерелом покриття витрат, пов’язаних з наданням цих послуг, можуть слугувати кошти на покриття ризиків всіх учасників будівництва та економія коштів по інших статтях витрат за відповідними графами ЗКР. У випадку вичерпання ліміту коштів по відповідних графах або у цілому по ЗКР, замовником приймається рішення щодо коригування кошторисної документації з подальшим перезатвердженням проектної документації у встановленому порядку. У такому випадку при коригуванні ЗКР до глави 10 включаються кошти на надання послуг інженером – консультантом. 

Витрати з надання послуг інженером – консультантом на передпроектних стадіях, коли рішення про будівництво конкретних об’єктів ще не прийняте, відшкодовуються за рахунок основної діяльності  замовника або інших джерел, не заборонених законодавством.

Facebook група ?ВІСНИК ЗАБУДОВНИКА

Viber канал ?ВІСНИК ЗАБУДОВНИКА

Telegram канал ?ВІСНИК ЗАБУДОВНИКА