fbpx

Сертифікований інженер-консультант​ з будівництва

Довідка за телефоном +380 (96) 173-25-37 

 • Визначення переліку завдань, які необхідно виконати для реалізації Проекту.
 • Збір вихідних даних для проектування. Захист законних прав і інтересів Замовника.
 • Аналіз фактів і виявлення проблем.
 • Організація переговорів.
 • Надання допомоги Замовнику щодо будь-яких суперечок і претензій, які виникають між Замовником і виконавцем.
 • Представництво інтересів Замовника на всіх стадіях реалізації Проекту.
 • Виконання функцій менеджера Проекту.
 • Залучення до реалізації Проекту необхідних фахівців.
 • Розподіл ризиків та відповідальності за складовими Проекту.
 • Оцінювання необхідних витрат.
 • Незалежна перевірка об’єкта інвестування.

Замовник – центр нашої уваги. При необхідності, ми підготуємо завдання для узгодження з вами. Попри індивідуальний підхід до виконання робіт їх вартість буде обґрунтована та справедлива. Цінова пропозиція буде базуватися на трудовитратах спеціалістів.

Довідка за телефоном +380 (96) 173-25-37

Передпроектна стадія.

Визначення переліку завдань, які необхідно виконати для реалізації Проекту. Розроблення концепції Проекту. Економічне та соціальне обґрунтування доцільності розроблення Проекту як складової вихідних даних для підготовки інвестиційного Проекту. Забезпечення топогеодезичної зйомки ділянки, відведеної під будівництво. Здійснення попередніх інженерно-геологічних вишукувань з метою визначення можливості розміщення об’єкту.

Збір вихідних даних для проектування, у тому числі фінансовий аналіз рогноз ефективності Проекту, екологічні аспекти, дослідження соціального впливу а також перелік можливих ризиків для реалізації Проекту виходячи з проведеного аналізу та положень інвестиційного Проекту (у разі його розроблення).

Конкурс на проектні роботи.

Підготовка тендерної документації. Надання Замовнику консультацій щодо процедури визначення переможця конкурсу. Участь у оцінці тендерних пропозицій. Узгодження положень та підготовка договірної документації між Замовником і Проектувальником відповідно до результатів конкурсу.

Стадія проектування.

Надання Замовнику рекомендацій щодо оцінки варіантів розроблення Проекту, запропонованих Проектувальником. Контроль за виконанням графіку розроблення проектної документації. Аналіз проектних рішень, прийнятих Проектувальником, розгляд креслень та специфікацій. Супровід експертизи проектної документації. Перевірка та погодження рахунків-фактур, виставлених проектною та експертною організаціями за виконані роботи. Доповідь Замовнику щодо можливості затвердження проектної документації.

Конкурс на будівельні роботи.

Підготовка тендерної документації. Надання Замовнику консультацій щодо процедури визначення переможця конкурсу. Участь у оцінці тендерних пропозицій. Узгодження положень та підготовка договірної документації між Замовником і Підрядником відповідно до результатів конкурсу.

Спори, варіації, медіація

Захист законних прав і інтересів Замовника. Аналіз фактів і виявлення проблем. Ініціювання утворення органів з досудового розгляду та врегулювання спорів при реалізації Проекту. Розгляд повідомлень Підрядника про його претензії до Замовника та аналіз можливих результатів у разі їх задоволення. Стимулювання учасників конфлікту до пошуку нових рішень, прийнятних для всіх зацікавлених сторін. Організація переговорів. Створення підсумкових документів та затвердження угод (медіація). Надання допомоги Замовнику щодо будь-яких суперечок і претензій, які виникають між Замовником і виконавцем (виконавцями), пов’язаними з проектною документацією, роботами, що виконуються, поставками матеріалів, механізмів, устаткування, страхуванням відповідальності. Запобігання виникнення потенційно спірних ситуацій.

Адміністрування Проекту.

Представництво інтересів Замовника на всіх стадіях реалізації Проекту. Виконання функцій менеджера Проекту. Залучення до реалізації Проекту необхідних фахівців. Розподіл ризиків та відповідальності за складовими Проекту. Точне оцінювання необхідних витрат (коштів, часу і матеріальних ресурсів). Організація затвердження проектної документації. Моніторинг вартості будівельних матеріалів, обладнання та устаткування. Нагляд за реалізацією Контракту. Контроль за своєчасним виконанням Підрядником програми будівельних робіт, поставкою обладнання. Організація управління з охорони праці на будівельному майданчику, у тому числі розроблення плану з охорони праці. Ведення реєстру документації, передбаченої Контрактом, загальної звітності по Контракту, облік змін у контрактній документації. Забезпечення зберігання оригіналів гарантій та сертифікатів відповідності на матеріали, обладнання, устаткування. Проведення щотижневих нарад з метою контролю за виконанням сторонами умов Контракту в частині дотримання строків виконання положень Контракту, графіку оплати тощо. Складення протоколів нарад та надсилання його всім учасникам. Контроль за виконанням протокольних рішень. Створення єдиної бази для планування, упорядкування кошторисів і контролю за витратами; встановлення зв’язку між роботами, передбаченими проектом і системою ведення бухгалтерського обліку. Складання та надання Замовнику місячних і квартальних звітів про хід реалізації Проекту. Складання та оперативне надсилання Замовнику (у разі необхідності) тривожних повідомлень та спеціальних звітів. Прогнозування та надання пропозицій щодо упередження виникнення позаштатних ситуацій, участь у вирішенні таких ситуацій. Розроблення пропозицій щодо уникнення виникнення позаштатних ситуацій у подальшому. Взаємодія з наглядовими, природоохоронними органами, органами місцевого самоврядування, громадськістю. Координація пуско-налагоджувальних робіт та забезпечення їх оперативного прийняття. Участь у організації підключення об’єкта будівництва до відповідних інженерних мереж. Відстеження виконання умов Контракту в частині витрат та відповідності затвердженим графікам та вартості. Перевірка та підготовка для передачі Замовнику рахунків-фактур, виставлених Підрядником (Проектувальником) за виконані роботи, поставлені матеріали та обладнання. Підготовка та узгодження між сторонами (у разі необхідності) змін, доповнень або додаткових угод до Контракту. Щомісячне надання Замовнику доповіді про фінансовий стан реалізації Контракту. Вчасне інформування Замовника про виникнення необхідності додаткового фінансування Проекту. Контроль за усуненням Підрядником (проектувальником) виявлених недоліків. Організація та участь у прийнятті об’єкта будівництва в експлуатацію. Контроль за здійсненням остаточних розрахунків за виконані роботи. Підготовка підсумкового звіту про завершення реалізації Проекту у формі, затвердженій Замовником.

Підписуйтеся на наші інформаційні канали.

Facebook група ?ВІСНИК ЗАБУДОВНИКА

Viber канал ?ВІСНИК ЗАБУДОВНИКА

Telegram канал ?ВІСНИК ЗАБУДОВНИКА