fbpx

Уряд змінює Порядок проведення технічної інвентаризації

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту постанови Кабінету Міністрів України
«
Деякі питання технічної інвентаризації об’єктів нерухомого майна»

  1. Мета

Метою прийняття проекту постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання технічної інвентаризації об’єктів нерухомого майна» (далі – проект постанови) є встановлення чіткої процедури проведення технічної інвентаризації об’єктів нерухомого майна та механізму визначення технічної можливості поділу (об’єднання) об’єкта (об’єктів) нерухомого майна або виділу в натурі частки з об’єкта нерухомого майна.

  1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Відповідно до частини першої статті 221 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» (далі – Закон) створено Єдину державну електронну систему у сфері будівництва.

Відповідно до абзацу першого частини другої статті 221 Закону Єдина державна електронна система у сфері будівництва складається з: Реєстру будівельної діяльності;електронного кабінету користувача електронної системи (далі – електронний кабінет); порталу електронної системи.

Відповідно до пункту 6 частини першої статті 221 Реєстр будівельної діяльності є компонентом електронної системи, який забезпечує створення, збирання, накопичення, обробку, захист, облік інформації про об’єкти будівництва та закінчені будівництвом об’єкти, у тому числі: інвентаризаційні справи, матеріали технічної інвентаризації, технічні паспорти об’єктів незавершеного будівництва, закінчених будівництвом об’єктів та їхніх частин (квартир, вбудованих чи вбудовано-прибудованих житлових та нежитлових приміщень у будинку, будівлі, споруді, гаражних боксів, машино-місць, інших житлових та нежитлових приміщень, які після прийняття об’єкта в експлуатацію є самостійними об’єктами нерухомого майна) (у тому числі договори про проведення технічної інвентаризації, укладені відповідно до Закону України «Про електронні довірчі послуги», у разі їх укладення через електронний кабінет).

Відповідно до пункту 11 часини другої статті 222 Закону з використанням Реєстру будівельної діяльності створюються електронні документи та здійснюються такі дії – інвентаризаційна справа, матеріали технічної інвентаризації, технічні паспорти об’єктів незавершеного будівництва, закінчених будівництвом об’єктів та їхніх частин (житлових та нежитлових приміщень), зміни до них.

Відповідно до часини першої статті 223 Закону електронний кабінет є компонентом електронної системи, який забезпечує електронну взаємодію між фізичними та юридичними особами, державними органами, органами місцевого самоврядування, центрами надання адміністративних послуг. Електронний кабінет призначений для подання та отримання, зокремадокументів у електронній формі, пов’язаних з технічною інвентаризацією об’єктів незавершеного будівництва, закінчених будівництвом об’єктів та їхніх частин (житлових та нежитлових приміщень) (у тому числі укладенням договорів про проведення технічної інвентаризації відповідно до Закону України «Про електронні довірчі послуги»).

Відповідно до до пункту 3 частини другої статті 393 Закону Технічна інвентаризація об’єкта нерухомого майна проводиться перед проведенням державної реєстрації права власності на об’єкт нерухомого майна, що утворився внаслідок поділу, об’єднання об’єкта нерухомого майна або виділення частки з об’єкта нерухомого майна, крім випадків, коли за результатами такого поділу, об’єднання або виділення частки шляхом реконструкції закінчений будівництвом об’єкт приймався в експлуатацію. З метою забезпечення прав власників на об’єкти нерухомого майна виникла необхідність врегулювання механізму визначення технічної можливості поділу (об’єднання) об’єкта (об’єктів) нерухомого майна або виділу в натурі частки з об’єкта нерухомого майна.

Відповідно до частини четвертої статті 393 Закону за результатами проведення технічної інвентаризації виготовляються інвентаризаційна справа, матеріали технічної інвентаризації та технічні паспорти з використанням Реєстру будівельної діяльності.

Відповідно до частини п’ятої статті 393 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» порядок проведення технічної інвентаризації нерухомого майна, перелік об’єктів нерухомого майна, які підлягають технічній інвентаризації, склад, зміст інвентаризаційної справи, матеріалів технічної інвентаризації та технічних паспортів визначаються Кабінетом Міністрів України в Порядку проведення технічної інвентаризації. Враховуючи зазначене Мінрегіоном розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання технічної інвентаризації об’єктів нерухомого майна».

  1. Основні положення проекту акта

Проектом постанови пропонується затвердити Порядок проведення технічної інвентаризації та Порядок визначення технічної можливості поділу (об’єднання) об’єкта (об’єктів) нерухомого майна або виділу в натурі частки з об’єкта нерухомого майна та внести зміни до постанов Кабінету Міністрів України: від 30 квітня 2014 року № 197 «Про затвердження положення про Міністерство розвитку громад та територій України» (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 25 вересня 2019 року № 850), від 23 травня 2011 р. № 554 «Деякі питання професійної атестації відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури» з метою приведення нормативно-правової бази у сфері технічної інвентаризації нерухомого майна у відповідність до чинного законодавства.

  1. Правові аспекти

Проект постанови розроблено Міністерством розвитку громад та територій відповідно до 393 Закону, підпункту 7 пункту 1 Плану заходів щодо створення та запровадження Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 20 травня 2020 р. № 565-р, до § 32 Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 р. № 950.

  1. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту постанови не потребує додаткових витрат із державного чи місцевих бюджетів України.

  1. Позиція заінтересованих сторін

Проект постанови потребує проведення консультацій з громадськістю та буде розміщено на офіційному веб сайті Мінрегіону.

Проект постанови потребує погодження із: Всеукраїнською асоціацією органів місцевого самоврядування «Асоціація міст України», Всеукраїнською асоціацією органів місцевого самоврядування «Українська асоціація районних та обласних рад», Всеукраїнською асоціацією сільських та селищних рад, Спільним представницьким органом зі сторони роботодавців на національному рівні, Спільним представницьким органом зі сторони всеукраїнських профспілок та профспілкових об’єднань.

Проект постанови не надсилатиметься на розгляд наукового комітету Національної ради України з питань розвитку науки і технологій.

  1. Оцінка відповідності

Проект постанови не містить положень, що стосуються зобов’язань України у сфері європейської інтеграції; стосуються прав та свобод, гарантованих Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод; впливають на забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків; містять ризики вчинення корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з корупцією; створюють підстави для дискримінації.

Проект постанови буде надіслано до Національного агентства з питань запобігання корупції для визначення необхідності проведення антикорупційної експертизи.

20.04.2021 р.