fbpx

Замовник надає вихідні дані для проектування

При розробці розділу «Оцінка впливів на навколишнє середовище» в рамках договору на розробку Проектної документації щодо реконструкції приміщення для встановлення твердопаливного котла типу КТ-2Е-120 із загальною продуктивністю 120 кВт, виникла необхідність отримати вихідні дані – фонові концентрації забруднюючих речовин:

  • азота діоксид;
  • вуглецю оксид;
  • ангідрид сірчистий;
  • недиференційований за складом пил.

Згідно з частиною 1 статті 888 Цивільного кодексу України та умовами угоди на проведення проектних робіт, замовник має відповідальність передати підряднику завдання на проектування, а також інші вихідні дані, які є обов’язковими для підготовки проектно-кошторисної документації.

Згідно зі стандартами ДБН А.2.2-3:2014 “Склад та зміст проектної документації на будівництво”, пункт 4.3 конкретизує, що серед складових вихідних даних мають бути й інші відомості, перелік яких подано у додатку А. Цей додаток, як має власну назву “Перелік інших вихідних даних, які надаються замовником”, чітко визначає обсяг і характер інформації, що передається замовником.