fbpx

Реєстрація об’єкта нерухомості після переоснащення. Адміністративна складова.

Як ми обіцяли у попередній статті, розкриваємо процедуру набуття права власності (реєстрація змін) після проведення будівельних робіт з  технічного переобладнання, переоснащення об’єкта нерухомості.

Нагадаємо, що законодавством передбачено наступні види будівельної діяльності: нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт та технічне переоснащення об’єктів будівництва.

Зрозуміло, що по закінченню обраного забудовником виду робіт на об’єкті, є необхідність зареєструвати на нього право власності, або внести до Державного реєстру речових прав відповідні зміни на вже існуючому об’єкті.

Головними нормативно-правовими актами, регулюючими процес реєстрації речових прав та їх обтяжень, є Закон України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» № 1952-IV від 1 липня 2004 року (у редакції від 16.01.2020 р.), та Постанова Кабміну від 25 грудня 2015 р. № 1127 з аналогічною назвою, якою затверджено «Порядок державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»

На підставі поданої забудовником заяви для проведення державної реєстрації набуття права власності (внесення змін до опису об’єкта) на об’єкт формується «реєстраційна справа»  – сукупність документів, на підставі яких проведено реєстраційні дії, а також документів, сформованих у процесі проведення таких реєстраційних дій, що зберігаються у паперовій та електронній формі. Реєстраційна справа має певні розділи, щодо об’єкту: його опис, власників та земельної ділянки, на якій він розташований. 

Реєстраційну справу формує реєстратор – «уповноважена особа», яка перебуває у трудових відносинах із суб’єктом державної реєстрації прав, або є помічником нотаріуса, що відповідно до законодавства отримали ідентифікатор доступу до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно виключно для цілей прийняття та видачі документів під час державної реєстрації прав.

Тобто, заявник для реєстрації права власності (змін до реєстру) може звернутися як до державного реєстратора, так і до іншої уповноваженої особи – приватного нотаріуса, при наявності у нього помічника з правом доступу до Держреєстру.

Розглянемо варіанти реєстрації. 

Чинним Порядком їх передбачено всього два, які безпосередньо пов’язані з будівництвом. А саме, реєстрація:

1) новозбудованого об’єкту – завершеного будівництвом об’єкту нерухомого майна, державна реєстрація права власності на який проводиться вперше;

2) змін до певних розділів реєстраційної справи по вже існуючому об’єкту після проведення реконструкції  (реставрації, капітального ремонту).

Як бачимо, у даному переліку відсутній такий вид будівельних робіт як «технічне переоснащення». Це нагадує явище з електричним струмом – його не видно, але він є. 

Читачам, які ознайомилися з нашим попереднім матеріалом, ми надавали пояснення мети законодавця щодо вилучення терміну «технічне переоснащення» з нормативних актів ДАБІ по прийняттю об’єктів в експлуатацію. Тут тільки нагадаємо – проведення реконструкції об’єкта шляхом технічного переобладнання (переоснащення)  не потребує введення такого об’єкта в експлуатацію, але повинно здійснюватися з дотриманням вимог законодавства, будівельних норм, стандартів і правил та відповідно до розробленої та затвердженої в установленому законодавством порядку проектної документації. В даному реченні і сформульовано вимоги до умов реєстрації змін до Державного реєстру речових прав та їх обтяжень після проведення «технічного переоснащення».

Що мається на увазі? Розберемо тезу на «атоми».

Перше: – у разі  втручання в несучі та огороджувальні конструкції перепланування, переобладнання (переоснащення), термомодернізація можуть мати місце тільки під час реконструкції або капітального ремонту (п. 3.7 ДБН А.2.2-3:2014) з подальшим введенням в експлуатацію. 

Друге: – якщо перепланування або переобладнання (переоснащення) пов’язано зі зміною функціонального призначення існуючого об’єкта або його окремого приміщення, такі будівельні роботи відносять до реконструкції (п. 3.21 ДБН А.2.2-3:2014) з подальшим введенням в експлуатацію.

Третє: – перепланування та переобладнання (переоснащення) об’єкта, без втручання в несучі конструкції та/або інженерні системи загального користування не потребують отримання дозволу на їх виконання.

  

Резюмуємо викладене.

Підставою звернення заявника до уповноваженої особи для внесення змін до реєстраційної справи в Державному реєстрі речових прав після проведення переоснащення об’єкта у разі відсутності втручання в несучі конструкції та/або інженерні системи загального користування є акт обстеження сертифікованого фахівця будівельної галузі. 

Якщо ця стаття була корисною для вас просимо поставити п’ять зірочок нашій фірмі.

Валерій Тютюнник, правник.

Наші інформаційні канали:

Facebook група ??ВІСНИК ЗАБУДОВНИКА

Viber канал ??ВІСНИК ЗАБУДОВНИКА

Telegram канал ??ВІСНИК ЗАБУДОВНИКА