fbpx

Технічне переоснащення об’єкта нерухомості, як спосіб реконструкції. Адміністративна складова.

Окрім будівництва нового об’єкту, зміст якого і є створення нового нерухомого майна (житлового та нежитлового фонду, виробничих активів), в будівельній сфері існують наступні види будівельної діяльності: реконструкція, капітальний ремонт та технічне переоснащення об’єктів будівництва. Всі вони успішно реалізуються на практиці.

Час від часу в законодавстві з’являються новації, які потребують ретельної уваги і осмислення забудовниками. Одна з останніх – вилучення терміну «технічне переоснащення» з деяких суттєвих нормативних актів, якими керується головний контролюючий орган у сфері будівництва – Державна архітектурно-будівельна інспекція (ДАБІ) та місцеві органи контролю, а саме з –  Порядку виконання підготовчих і будівельних робіт (затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 466) та Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів (затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 1З квітня 2011 року № 461).

Тобто, складається враження, що такий вид будівництва, як “технічне переоснащення” зник з правового поля і поля зору ДАБІ і процедура введення об’єкта в експлуатацію значно полегшилася, а то і взагалі не потрібна? Так, та не так!

Аналізуємо чергову правову новацію – Постанову Кабінету Міністрів України від 20 березня 2019 р. № 236 Про внесення змін до переліку будівельних робіт, які не потребують документів, що дають право на їх виконання, та після закінчення яких об’єкт не підлягає прийняттю в експлуатацію, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 червня 2017 р.  № 406. А саме пункт сьомий цієї Постанови № 236:

«п.7 У примітках до переліку пункт 3 викласти в такій редакції:

“3. Виконання будівельних робіт з нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту та технічного переоснащення повинно здійснюватися з дотриманням вимог законодавства, будівельних норм, стандартів і правил та відповідно до розробленої та затвердженої в установленому законодавством порядку проектної документації.”

Вилучення терміну «технічне переоснащення» із вищезазначених порядків з метою приведення їх у відповідність до законів «Про регулювання містобудівної діяльності» та «Про архітектурну діяльність» лише створює проблеми і невизначеність з отриманням дозвільних документів і особливо прийняттям в експлуатацію об’єктів будівництва, на яких здійснюється технічне переоснащення.

Звертаємо увагу, що зазначені зміни не скасовують технічне переоснащення як вид будівництва взагалі. Цей вид будівництва передбачено у багатьох законодавчих актах, у т.ч.: «Про ринок електричної енергії», «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», «Про фонд  енергоефективності», «Про житлово-комунальні послуги», у багатьох актах Уряду, міністерств, а також у державних будівельних нормах, які обов’язкові до застосування.

Напевно, доречним буде у даній статті нагадати нашим шановним читачам зміст і суть деякий термінів.

Реконструкція за ДБН А.2.2-3:2014 – це перебудова раніше прийнятого в експлуатацію існуючого об’єкта, що передбачає зміну його геометричних розмірів та/або функціонального призначення, внаслідок чого відбувається зміна основних техніко-економічних показників (кількість продукції, потужність тощо), забезпечується удосконалення виробництва, підвищення його техніко-економічного рівня та якості продукції, що виготовляється, поліпшення умов експлуатації та якості послуг. Тобто, реконструкція передбачає повне або часткове збереження елементів несучих конструкцій та призупинення на час виконання робіт експлуатації об’єкта в цілому або його частин (за умови їх автономності). Звертаємо увагу забудовників на суттєві обставини – за необхідності виконання підготовчих робіт замовник повинен в завданні на проектування передбачати розроблення окремого розділу проектної документації – проект підготовчих робіт, склад та зміст якого визначається ДБН А.3.1-5. А згідно внесених змін до ДБН з 01.06.2018 року проект виконання підготовчих робіт став обов’язковим.

Термін «технічне переоснащення» визначено у пункті 3.24 ДБН А.2.2-3:2014  як комплекс заходів щодо підвищення експлуатаційних властивостей об’єктів виробничого та невиробничого призначення, введених в експлуатацію в установленому порядку, що реалізується шляхом впровадження передових техніки та технології, механізації і автоматизації виробництва, оновлення та заміни застарілого і фізично зношеного устаткування новим, більш ефективним.

Чергове визначення даного терміну ми зустрічаємо «Інструкції з надання фінансової допомоги на поворотній і безповоротній основі…для організації робочих місць інвалідам», затвердженої Наказом  Мінпраці та соцполітики від 06.09.2010 р. №270: технічне переоснащення – комплекс заходів, що здійснюються без розширення виробничих площ, спрямованих на підвищення техніко-економічного рівня окремих виробництв, цехів і дільниць на основі впровадження передової технології, обладнання, механізації та автоматизації виробництва, модернізації та/або заміни застарілого і фізично зношеного обладнання для всебічної інтенсифікації виробництва, збільшення виробничих потужностей, поліпшення якості та асортименту продукції при забезпеченні зростання продуктивності праці, зниження матеріаломісткості і собівартості продукції, економії ресурсів.

Тобто, за тлумаченням Мінпраці,  «технічне переоснащення» – це певне оновлення активної частини основних засобів підприємства (технічної та технологічної основи підприємств, що відносяться до виробничої сфери), яке розрізняється і класифікується по видам залежно від масштабів: мале, середнє і повне.  

Резюмуємо досліджені обставини.

1.Технічне переоснащення, як вид будівництва не скасовано і залишається в арсеналі забудовників.

2.Проведення реконструкції об’єкта шляхом технічного переоснащення  не потребує введення такого об’єкта в експлуатацію, але повинно здійснюватися з дотриманням вимог законодавства, будівельних норм, стандартів і правил та відповідно до розробленої та затвердженої в установленому законодавством порядку проектної документації.

Реконструкція об’єкта нерухомості важливий, а іноді вкрай необхідний і єдиний спосіб чи то поліпшити умови проживання у житловій будівлі, чи то розширити і модернізувати виробництво на вимоги часу.

У наступній статті ми розберемо питання реєстрації права власності на об’єкт , що виник у результаті технічного переоснащення.

Якщо ця стаття була корисною для вас просимо поставити п’ять зірочок нашій фірмі.

Валерій Тютюнник, правник

 

Наші інформаційні канали:

Facebook група ??ВІСНИК ЗАБУДОВНИКА

Viber канал ??ВІСНИК ЗАБУДОВНИКА

Telegram канал ??ВІСНИК ЗАБУДОВНИКА