fbpx

Оптимізація податку на нерухомість для виробництв. Секрет призначення будівель

Статтею 266.2.1. Податкового кодексу України передбачено, що об’єктом оподаткування є об’єкт житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його частка.

Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві», №466-IX  від 16.01.2020 р., який набрав чинності з 23.05.2020 р. внесено суттєві зміни в частині оподаткування об’єктів нерухомості. А саме, згідно статті 266.2.2. не є об’єктом оподаткування:

є) будівлі промисловості, віднесені до групи “Будівлі промислові та склади” (код 125) Державного класифікатора будівель та споруд ДК 018-2000, що використовуються за призначенням у господарській діяльності суб’єктів господарювання, основна діяльність яких класифікується у секціях B-F КВЕД ДК 009:2010, та не здаються їх власниками в оренду, лізинг, позичку;

ж) будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників (юридичних та фізичних осіб), віднесені до класу “Будівлі сільськогосподарського призначення, лісівництва та рибного господарства” (код 1271) Державного класифікатора будівель та споруд ДК 018-2000, та не здаються їх власниками в оренду, лізинг, позичку;

Для довідки: так звані секції B-F КВЕД ДК 009:2010 охоплюють всі процеси промислового  виробництва  –  процес перероблення (механічного,  хімічного,  ручного тощо), який використовують для виготовлення нової продукції (споживчих  товарів,  напівфабрикатів чи   засобів   виробництва), оброблення товарів, які були у використанні,  надання промислових послуг і який класифікують  у секціях  B  “Добувна  промисловість  та  розроблення кар’єрів”,  C “Переробна промисловість”,  D “Постачання  електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря”, E “Водопостачання; каналізація,  поводження з відходами” та F “Будівництво”.  

Тобто, для вирішення питання звільнення від оподаткування нерухомість повинна бути залікована податковою службою саме у групу “Будівлі промислові та склади” або “Будівлі сільськогосподарського призначення, лісівництва та рибного господарства”.

У разі необхідності уточнення відомостей щодо відповідного (такого що підпадає під звільнення від оподаткування) призначення будівель та споруд власник може зробити це шляхом замовлення паспортизації своїх об’єктів будівництва. Виконання цієї роботи можна доручити Інституту проектування та будівельних експертиз, довідка за телефоном 0961732537.

Будівельна експертиза щодо визначення коду відповідно до Державного класифікатора ДК 018-2000. Визначаємо тип об’єкта згідно ДК 018-2000, КВЕД ДК 009:2010 для оподаткування:

Для замовлення дзвоніть зараз+380 (96) 173-25-37