fbpx

Регіональний розвиток та креативна економіка

Урядом прийнято Порядок розподілу коштів щодо утворення центрів розвитку креативної економіки в містах різного масштабу та з різними соціально-економічними умовами. Державним бюджетом на 2021 рік передбачено понад 110 млн гривень. Кошти будуть спрямовані, зокрема на будівництво (нове, реконструкцію чи капітальний ремонт) будівель, в яких створюватимуться центри креативної економіки, а також на виготовлення проєктної документації. Створення центрів креативної економіки дозволить підвищити інвестиційну привабливість регіону та сприятиме розвитку бізнесу у креативному секторі економіки.

Що таке Креативна економіка (англ. the creative economy) — один з видів нової економіки, особливий сектор, що базується на інтелектуальній діяльності. З іншого боку, це система взаємодії творчих ідей, інтелектуальної власності, знань, технологій.

Основні характеристики креативної економіки. Ключова цінність креативної економіки — інтелектуальний капітал. Інтелектуальний капітал можна умовно поділити на такі підвиди: людський, організаційний та споживчий

До людського капіталу належать знання, творчі здібності, досвід, моральні цінності, культура праці.

Організаційний характеризується патентами, ліцензіями, програмами, товарними зразками, технічним та програмним забезпеченням, корпоративною культурою та організаційною структурою.

До споживчого капіталу входять зв’язки між постачальниками, споживачами, посередниками, кредитно-фінансовими установами, органами влади, інформація про учасників економічних відносин та торговельна марка (бренд) .

В основі креативної економіки лежать творчі галузі.

Міністерство з питань культури, інформації та спорту Великої Британії до творчих галузей віднесло ті, що «виготовляють» інтелектуальну власність, а саме: рекламу, музику, телебачення та радіо, пресу, комп’ютерні ігри, фотографію, кіно, архітектуру, моду, дизайн, видавничу справу, декоративно-прикладне мистецтво.

Креативна економіка базується на креативному підході. Він, в свою чергу, спирається на проектне мислення, уяву, креативне моделювання та практичну спрямованість. Креативна економіка заохочує соціальне залучення, культурне різноманіття та всебічний розвиток людини. Вона одночасно охоплює економічні, культурні та соціальні аспекти суспільства.

Економіст та теоретик мистецтва П’єр Луїджі Сакко також акцентує увагу на тому, що креативна економіка найкраще відображає місцеві особливості та допомагає зберегти ідентичність в епоху глобалізації. В якості прикладів держав, які активно сприяють розвитку креативної економіки, він наводить Францію (історична область Іль-де-Франс, Париж), Велику Британію (Внутрішній Лондон) та Італію (Мілан).

Важливу роль в економічних процесах креативного типу відіграють нові технології. Оскільки креативна економіка є одним із підвидів нової економіки, нові технологічні засоби та рішення стали її ключовими інструментами.

Креативна економіка покликана сформувати привабливий інвестиційний клімат, сприяти зростанню соціальної злагоди і розвитку соціальної сфери, модернізувати сферу освіти.
В рамках креативної економіки формуються нові економічні моделі, нові типи соціальних відносин, нові культурні парадигми.

Державна позиція в Україні. Постановою Кабінету Міністрів України від 05 серпня 2020 р. No 695 затверджено Державну стратегію регіонального розвитку на 2021—2027 роки (далі – Стратегія). У Стратегії визначено тенденції та основні проблеми соціально- економічного розвитку регіонів в контексті загальнодержавних викликів, виділено 3 стратегічні цілі регіонального розвитку:
– формування згуртованої держави в соціальному, гуманітарному, економічному, екологічному, безпековому та просторовому вимірах;
– підвищення рівня конкурентоспроможності регіонів;
– розбудова ефективного багаторівневого врядування.
У рамках досягнення стратегічних цілей передбачено реалізацію низки оперативних цілей. В рамках стратегічної цілі 2 «Підвищення рівня конкурентоспроможності регіонів», оперативної цілі 2 «Сприяння розвитку підприємництва, підтримка інтернаціоналізації бізнесу у секторі малого та середнього підприємництва» передбачено ряд завдань за напрямом «Розвиток креативних індустрій», зокрема:
– сприяння створенню нових та посиленню спроможності діючих
осередків розвитку креативної економіки (центрів, хабів, платформ, агенцій,
мереж тощо) на місцевому та регіональному рівні із збереженням рівних та
прозорих умов функціонування для осередків усіх форм власності;
– поширення практики утворення центрів розвитку креативної економіки в містах різного масштабу та з різними соціально-економічними умовами, зокрема на засадах державно-приватного партнерства.

 

Сергій Тютюнник. 17.03.2021 року.