fbpx

Хрущевки перебудують. Незгодних мешканців пропонують відселяти через суд.

Мінрегіон розробив законопроект про реновації застарілого житла. Проблема реконструкції кварталів застарілого житлового фонду та її соціальних аспектів наявна у всіх регіонах України. Мікрорайон застарілого житлового фонду – це територія щільної забудови в межах якої здійснюється заміна, реконструкція застарілого житлового фонду та такого, що прирівнюється до застарілого. В Україні наявна велика кількість об’єктів житлового фонду, граничний строк експлуатації яких закінчився або збігає. Загальна площа застарілого житлового фонду за даними Державної служби статистики (станом на 01.01.2017) складає 4,33 млн. м3. В деяких районах міст існують будинки, які збудовані ще у 30-ті роки минулого століття. Продовження експлуатації таких будинків несе в собі не тільки некомфортне існування мешканців таких об’єктів, а й пряму загрозу для їх життєвого середовища. Саме такі квартали (мікрорайони) є об’єктом реконструкції і інвестування.

Слід констатувати, що будівництво в таких районах потребує вирішення одного із основних питань – відселення власників/наймачів житлових і нежитлових приміщень. При цьому питання відселення осіб – тимчасово у стартові будинки чи постійно в інші будинки в межах населеного пункту, має вирішуватися на етапі прийняття рішення про проведення реконструкції кварталів застарілого житлового фонду.

Крім цього, однією із основних проблем, у тому числі і соціальних, є забезпечення населення комфортним та доступним житлом. В контексті цієї проблеми реконструкція кварталів застарілого житлового фонду є однією з важливіших та найболючіших, оскільки цей житловий фонд за своїми якісними характеристиками не відповідає сучасним вимогам комфортного житла, значна його частина  за своїм технічним станом наближається  до аварійного,  і в таких кварталах відчувається дефіцит території для вільного будівництва житлових будинків.

Таким чином, виникла необхідність удосконалення суспільних відносин, пов’язаних із реконструкцією кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду.

Проєктом Закону передбачається внесення змін до Закону України від 22 грудня 2006 року № 525-V «Про комплексну реконструкцію кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду» шляхом викладення його в новій редакції та внесення змін до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про місцеві державні адміністрації», «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

Рішення про комплексну реконструкцію кварталів приймається сільською, селищною, міською радою шляхом затвердження проекту комплексної реконструкції кварталів. Рішення про реконструкцію багатоквартирного будинку в межах кварталу (мікрорайону) приймається у порядку визначеному статтею 10 Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку». Якщо під час зборів співвласників для прийняття рішення не набрано встановленої частиною п’ятою цієї статті кількості голосів «за» рішення вважається неприйнятим. Такий багатоквартирний будинок виключається із інвестиційного проекту. Якщо умовою реалізації заходів комплексної реконструкції кварталу є обов’язкове відселення, то у разі відмови власника або наймача квартири та/або нежитлового приміщення від відселення, примусове відселення здійснюється після набрання законної сили рішенням суду.

Наразі відбувається громадське обговорення проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про комплексну реконструкцію кварталів (мікрорайонів) застарілого житловогофонду».

Зауваження та пропозиції приймаються електронною та звичайною поштою протягом місяця на адресу: Міністерство розвитку громад та територій України, Директорат просторового планування та архітектури (01601, м. Київ, вул. Велика Житомирська, 9, KorniienkoIV@minregion.gov.ua, тел. 590-47-16).

 

Підписуйтеся на наші інформаційні канали.

Facebook група ?ВІСНИК ЗАБУДОВНИКА

Viber канал ? ВІСНИК ЗАБУДОВНИКА

Telegram канал ? ВІСНИК ЗАБУДОВНИКА