fbpx

Перелік необхідних заходів з виконання вимог Інклюзивності

Заходи щодо облаштування приміщень відділень Банку з метою доступності для маломобільних груп населення

№ з/р

Елементи приміщення

Вимоги

Заходи

Примітки

Cходи, перила, поручні

1

Підлога вхідної групи

Поверхні покриття вхідних площадок і тамбурів повинні бути твердими не допускати ковзання при намоканні, мати поперечний уклон у межах 1-2%

Заміна покриття підлоги та/або влаштування навісів

У разі потреби

2

Поручні

Сходи повинні мати з обох боків поручні на висоті 0,7 та 0,9 м, відстань від поручня до бічної стіни в місцях кріплення поручня повинен бути не менше ніж 0,04 м, діаметр труби поручня 0,035-0,045м.

Заміна або встановлення  поручнів

У разі потреби

3

Сходові марші в середині приміщень

Ширина маршу сходів всередині будівлі повинна бути не менше ніж 1,35м з влаштуванням поручнів. Елементи розумного пристосування на сходах не повинні знижувати їх мінімальну евакуаційний шлях, який встановлюється ДБН В.1.1-7. Усі сходинки в межах маршу повинні бути однакової геометрії і розмірів щодо ширини проступів і висоти підйому сходинок. Контрастне маркування повинно бути видно людям які підіймаються та спускаються по сходах.

Ремонт сходинкових маршів та оснащення елементами контрастного маркування

У разі потреби

4

Східці

Сходи повинні бути рівними, суцільними, з підсходинками із шорсткуватою поверхнею. Край сходинки не має виступати за рівень підсходинки. Поперечний уклон зовнішніх сходинок повинен бути в межах 1-2%. Ширина проступів сходів, повинна бути не менше ніж 0,3 м, а висота підйому сходинок – не більше ніж 0,15 м. Уклони сходів  повинні бути не більше ніж 1:2. Ребро сходинок повинно мати заокруглення радіусом не більше ніж 0,02 м. Бічні краї сходинок , що не примикають до стін, повинні мати бортики заввишки не менше ніж 0,02 м. 

Ремонт східців

У разі потреби

5

Інформаційні таблиці

На верхній або бічній, зовнішній відносно до маршу  поверхні поручнів перил, повинні передбачатися рельєфні позначення поверхів у тактильному вигляді та (або) шрифтом Брайля. На кожному поверсі також має бути встановлена інформаційна табличка з вказаним поверхом, яка виконана контрастним кольором, розміром символів відповідно до додатка В ДБН В.2.2-40:2018

Встановлення інформаційних таблиць (тактильному вигляді та (або) шрифтом Брайля)

Потребує

Вхідні двері, тамбури, коридори, внутрішні дверні прорізи

6

Двері вхідної групи

Не допускається застосування дверей що гойдаються на завісах та обертових дверей на шляхах руху, двері повинні мати завіси однобічної дії з фіксаторами у положеннях «відчинено» і «зачинено», або двері що забезпечують затримку автоматичного зачинення тривалістю не менше 5 секунд. На прозорих полотнах дверей слід передбачити контрастне маркування. Контрастне маркування слід також застосовувати за умови, якщо колір дверного полотна співпадає за кольором фасадної конструкції

Ремонт або заміна вхідних дверей

У разі потреби

7

Приміщення тамбуру головного входу

Глибина тамбурів і тамбур-шлюзів у громадських будівлях та спорудах повинна бути не менше  ніж 1,8 м за ширини не менше 2,2 м

Ремонт тамбуру вхідної групи

У разі потреби

8

Пороги (підлога) на вхідних групах та в зоні внутрішніх приміщень

В разі наявності порогу на вхідних дверях, висота його кожного елемента  не повинна перевищувати 0,02 м, при цьому слід виконувати скоси/пандус не більше 0,3 м в довжину і уклоном максимально 8% (1:12). Внутрішні просвіти дверей не повинні мати порогів і перепадів висот підлоги, пороги вхідних дверей не повинні перевищувати 0,02м. Всі пороги повинні бути контрастно виділені

Ремонт порогів та виділення їх контрастним кольором

У разі потреби

9

Контрольно-пропускні пристрої (турнікети)

За наявності контролю на вході слід застосовувати контрольно-пропускні пристрої та турнікети завширшки не менш ніж 1,0м, пристосовані для пропуску осіб на кріслах колісних

Переобладнання контрольно-пропускних пристроїв

У разі потреби

10

Внутрішні проходи

Проходи до різного обладнання та меблів повинні бути завширшки не менше ніж 0,9 м, діаметр зони для самостійного розвороту особи з інвалідністю на кріслі колісному слід приймати не менше ніж 1,5 м.

Заміна меблів та зміна розташування меблів

У разі потреби

11

Внутрішні двері (ширина просвіту)

Ширина просвіту дверей приміщень має бути не менше ніж 0,9 м. При глибині відкритого прорізу більше ніж 1,0 м, ширину прорізу слід приймати по ширині комунікаційного проходу, але не менше  ніж 1,2 м

Заміна дверних блоків

У разі потреби

12

Місця очікування

У  місцях відпочинку та очікування не менше одного місця повинно бути передбачено для осіб з інвалідністю, які пересуваються на кріслі колісному, з розрахунку необхідної площі для маневрування 1,5*1,5м, або для осіб з милицями (тростиною), а також його супроводжувача.

Організація місць очікування

Потребує

13

Організація шляхів пересування

Ширина шляху руху в коридорах, приміщеннях, галереях у чистоті повинна бути не меншою:

При русі в одному напрямку 1,5 м;

При зустрічному русі 1,8 м;

Ширина проходу  в приміщені з обладнанням і меблями слід приймати не менше ніж 1,2 м., ширину коридора або переходу в інший будинок слід приймати не менше 2,0 м.

Перепланування/ реконструкція приміщень

У разі потреби

Влаштування пандусу, піднімальних або вертикальних платформ

14

Пандуси на вході до будівель

Ухил відкритих пандусів на шляхах руху і біля входу до будівлі повинен бути не більше ніж 8% (1:12), ширина пандуса повинна бути в просвіті не  менш ніж за однобічним рухом 1,2 м, за двобічним – 1,8м

Максимальна висота одного підйому відкритого пандусу на шляхах руху не повинна перевищувати 0,8 м. Після кожного підйому необхідне влаштування горизонтальних площадок  глибиною не менше ніж 1,5м

Встановлення або ремонт пандусів

У разі потреби

15

Влаштування дашків над пандусами

Неприпустимим є скидання атмосферних опадів з даху або системою водовідведення на похилу поверхню пандуса

Ремонт системи водовідведення атмосферних опадів з даху будинків 

У разі потреби

16

Огорожа відкритих пандусів

Відкриті пандуси на шляхах руху повинні мати двобічну огорожу з поручнями на висоті 0,7м і 0,9 м. Завершальні частини поручнів мають мати продовження по горизонталі на 0,3 м, як вгорі так і внизу

Дообладнання існуючих пандусів двобічною огорожею з поручнями.

У разі потреби

17

Поверхня (підлога) пандусів

Поверхня відкритих пандусів на шляхах руху повинна бути шорсткою, чітко маркована кольором або фактурою, контрастною відносно суміжних горизонтальних поверхонь.

Заміна покриття підлоги пандусів та нанесення кольорових чи фактурних маркувань.

У разі потреби

18

Підіймачі

Улаштування піднімальних платформ та вертикальних платформ слід передбачити відповідно до вимог безпеки ДСТУ EN 81-40 та ДСТУ EN 81-41 відповідно

Встановлення підіймальних пристроїв

В разі відсутності можливості встановлення пандусів

Обладнання приміщення засобами інформації і сигналізації про небезпеку (візуальне, звукове і тактильне інформування в приміщеннях, у тому числі знаками і символами)

19

Інформаційне забезпечення щодо асортименту послуг

Система засобів інформації зон і приміщень повинна забезпечувати безперервність інформації, своєчасне орієнтування й однозначне упізнання об’єктів і місць відвідування. Вона повинна передбачати можливість одержання інформації про асортимент послуг, що надаються, розміщення і призначення функціональних елементів, розташування шляхів евакуації, попереджати про небезпеку в екстремальних  ситуаціях.

Оснащення приміщень системою засобів інформації та сигналізації

Потребує

20

Інформаційне забезпечення щодо надзвичайних ситуацій

Системи засобів інформації і сигналізації  про небезпеку повинні бути комплексними і передбачати візуальну, звукову і тактильну інформацію в приміщеннях. Засоби інформації (у тому числі знаки і символи) повинні бути ідентичними в межах будівлі та відповідати знакам встановленим чинними нормативними документами.

Оснащення приміщень візуальною, звуковою і тактильною інформацію про небезпеку

Потребує

21

Візуальна інформація

Візуальна інформація повинна розташовуватись на контрастному фоні з розмірами знаків, розмір символів яких повинен відповідати додатку в ДБН В.2.2-40:2018, і бути пов’язана з художнім рішенням інтер’єра.

Оснащення приміщень   інформативними табличками

Потребує

22

Доступність користуванням інженерними системами

Прилади для відчинення і зачинення дверей, горизонтальні поручні , а також ручки, важелі, крани і кнопки різних апаратів, та інші пристрої у середині будівлі слід встановлювати на висоті не більше ніж 1,1 м і не менше ніж 0,85 м від підлоги і на відстані не менше 0,4 м від бічної стіни приміщення або іншої вертикальної поверхні. Вимикачі і розетки в приміщеннях слід проектувати згідно ДСТУ ІЕС ТRR, та передбачати на висоті 0,8 м від підлоги Зазначені елементи електричного обладнання  повинні бути виділені  контрастним кольором.

Ремонт приміщень

У разі потреби

23

Дверні ручки (вимоги)

Слід застосовувати дверні ручки, запори, засувки й інші прилади відчинення і зачинення дверей , що повинні мати форму , яка дозволяє особі з інвалідністю керувати ними однією рукою (кулаком) і не вимагає застосування надто великих зусиль або значних поворотів ручки у зап’ясті. Доцільно орієнтуватися на застосування легко керованих приладів і механізмів, а також П-подібних ручок. Ручки дверей розташованих у куті коридору або приміщення , повинні розміщуватись на відстані від бічної стіни не менше ніж 0,6 м. Зазначені елементи дверей слід виділяти контрастним кольором.

Заміна дверних ручок

У разі потреби

Засоби безпеки, орієнтування, отримання інформації при користуванні середовищем

24

Забезпечення інформацією

Доступне середовище повинно бути забезпечене засобами безпеки, орієнтування, отримання інформації, у тому числі для осіб з порушенням зору, та включати тактильні елементи доступності, візуальні елементи доступності, аудіпоказчики. У місці розміщення тактильних смуг, не повинні розташовуватись перешкоди.

Тактильні інформаційні показчики – повинні дублювати плоско друковану текстову чи графічну інформацію у тактильному вигляді та шрифтом Брайля. Порядок тактильних символів має відображатися зліва на право. Форми на яких розташовано тактильно інформаційні показчики (далі – ТІП) не повинні мати гострих кутів. Для визначення напрямку руху до чи місця знаходження ТІП повинні використовуватись направляючі та інформаційні тактильні смуги. ТІП поділяються на інформаційні тактильні таблички (зовнішні і внутрішні), інформаційні тактильні позначки та мнемосхеми.

Зовнішня тактильна табличка повинна містити основну інформацію про об’єкт, назву об’єкта, години роботи. Місце розміщення тактильної таблички праворуч від входу до об’єкта на висоті від 1,2 до 1,5 м на стіні або окремому стояку вертикально по відношенню до поверхні землі або на спеціальному стояку горизонтально під кутом 25-40 * на висоті 0,9 м. Внутрішні тактильні таблички розміщують зазвичай, на першому поверсі, в холах, вестибюлях та інформують про об’єкти та послуги що надаються. Таблички з номером кабінету та його призначенням повинні бути розміщені на висоті від 1,2-1,5 м та відстані 0,3 м праворуч відносно дверей.

Інформаційні таблички, інформатори та покажчики повинні бути зрозумілими та доступними для усіх категорій МГН, повинні бути розташовані на зручній для вільного зору сприймання висоті 1,2-1,6 м на фасаді від 2м та вище. Адресні таблички на об’єкті повинні бути розташовані по краях будівлі та перед входом до будівлі.

Оснащення приміщень   інформативними табличками

Потребує

25

Аудіопокажчики

Аудіопокажчики поділяються на звукові маячки-сигналізатори та голосові інформатори. Звукові маячки-сигналізатори можуть розташовуватися при вхідних групах до об’єктів та повинні вказувати необхідний напрямок руху. Голосові інформатори сприяють отриманню особами з порушенням зору інформації про об’єкт та послуги що в ньому надаються.

Встановлення звукових маячки-сигналізаторів

Потребує

26

Маркування

Кольором слід виділяти такі елементи:

·     Поручні на пандусах та сходах;

·     Шляхи руху всередині об’єкта у приміщеннях що мають повороти (використання різних кольорів на стику підлогових покриттів), зміну локацій зовні та всередині об’єкта;

·     Також необхідно контрастно виділяти окремі об’єкти та елементи інтер’єрів будівель, якщо вони візуально не помітні, а саме:

·     дверну фурнітуру, замки, засоби для прийняття електричних карток чи перепусток;

·     елементи умеблювання (столи, шафи, стільці, лави);

·     елементи обладнання для надання /отримання товарів, інформації чи послуг;

·     вимикачі світла (розетки).

Кольором слід маркувати прозорі стіни, турнікети, інші елементи інтер’єру, обладнання чи меблі що знаходяться на шляху руху, елементи, обладнання для придбання /отримання товарів, інформації чи послуг, стійки,  полички, прозорі елементи конструкцій тощо. При контрастному маркуванні можна використовувати рекламну, інформаційну, довідкову інформацію для сприйняття її особами з порушенням зору

Контрастне маркування (в т.ч. з використанням рекламної, інформаційної, довідкової інформації)

Потребує

27

Кнопка виклику персоналу

Необхідно розмістити кнопку виклику працівника банку біля входу до приміщення банку, а якщо банк не має власного входу до приміщення з вулиці – біля центрального входу до будівлі, у якій розташоване приміщення банку

Монтаж кнопки виклику працівника банку

Потребує

Санітарно-гігієнічні вимоги

28

Обладнання санвузлів

В усіх громадських будівлях і спорудах при розрахунковій численності відвідувачів 50 осіб і більше або у разі розрахункової тривалості перебування відвідувача 60 хв. І більше слід передбачити туалети загального користування з універсальною кабіною. Санітарно-гігієнічні приміщення повинні бути розраховані на широке коло відвідувачів в тому числі маломобільних груп населення.

Універсальна кабіна туалету загального користування повинна мати розміри в плані не менше ніж, м ширина – 1,65, глибина 1,8. У кабіні поруч з унітазом слід передбачити простір для розміщення крісла колісного, а також гачки для одягу, милиць та іншого приладдя. Санітарно-гігієнічні приміщення для маломобільних груп населення повинні відповідати вимогам передбаченим в пп. 11.5- 11.7 ДБН В.2.2-40:2018.

Перепланування санвузлів

У разі потреби

Інше

29

Додаткові вироби

Обладнання приміщень виробами для розміщення інвентарю маломобільних груп населення (підставки для милиць тощо)

Обладнання спеціалізованими виборами

Потребує