fbpx

Медзаклади отримали роз’яснення щодо критеріїв доступності для маломобільних груп населення

Для замовлення Звіту дзвоніть зараз+380 (96) 173-25-37

Національна служба здоров’я України (далі – НСЗУ) з метою підготовки до укладення договорів про надання медичних послуг за програмою медичних гарантій у 2021 році інформує про наступне. 

Постановою Кабінету Міністрів України від 28.03.2018 No 391 затверджені Вимоги до надавача послуг з медичного обслуговування населення, з яким головними розпорядниками бюджетних коштів укладаються договори про медичне обслуговування населення (далі – Вимоги). 

Відтак, відповідно до зазначених вимог, обов’язковими умовами для укладення договору про медичне обслуговування населення є, зокрема, наявність ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики, інших документів, передбачених законом та наявність умов для медичного обслуговування та вільного доступу до будівель і приміщень надавача медичних послуг осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення відповідно до законодавства. 

Нагадуємо, що суб’єкт господарювання має право провадити господарську діяльність з медичної практики (надавати медичні послуги) лише в тих місцях, які були зазначені в заяві про отримання ліцензії та в документах, що додавалися до неї. У випадку зміни таких даних, необхідно повідомити відповідний орган ліцензування – Міністерство охорони здоров’я України. 

Принагідно повідомляємо, що з 01.01.2021 пропозиція суб’єкта господарювання, який бажає укласти договір з НСЗУ на зазначених в оголошенні умовах, зокрема, повинна містити скановані копії документа, що підтверджує доступність будівлі та приміщення, в яких суб’єкт господарювання провадитиме свою діяльність, для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення відповідно до будівельних норм і правил (далі – документ), виданого фахівцем з питань технічного обстеження будівель та споруд, який має відповідний кваліфікаційний сертифікат, для кожного з місць надання послуг.

Разом з тим, зазначаємо, що пропозиція про укладення договору, яка буде містити документ для усунення недоліків у разі: 

  1. Документ видано особою, яка не включена до реєстру експертів, або кваліфікаційний сертифікат експерту цієї особи не чинний (ПІБ сертифікованих фахівців за посиланням:https://e-construction.gov.ua/certified persons/
  2. Документ видано лише щодо вхідних груп будівлі, а не на всю будівлю та усі приміщення будівлі, включаючи вхідну групу, яку використовує надавач медичних послуг. 
  3. У документі експертом зазначено, що будівля лише частково відповідає вимогам доступності будівлі та приміщення, в яких суб’єкт господарювання провадитиме свою діяльність, для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення відповідно до будівельних норм і правил. 
  4. У документі зазначено, що будівля буде відповідати вимогам доступності будівлі та приміщення, в яких суб’єкт господарювання провадитиме свою діяльність, для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення відповідно до будівельних норм і правил лише за умови усунення недоліків, виконання рекомендацій чи вчинення будь-яких інших дій, і разом із документом не буде надано належного документального підтвердження того, що ці недоліки усунуто чи рекомендації виконано (документ також має бути видано сертифікованим експертом). 

Відтак, суб’єкт господарювання, який бажає укласти договір з НСЗУ в 2021 повинен забезпечити отримання документа, що підтверджує доступність будівлі та приміщення, в яких суб’єкт господарювання провадитиме свою діяльність, для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення відповідно до будівельних норм і правил, без відкладених умов і настання факту відповідності після вчинення певних дій. Тобто, зазначений документ повинен містити висновки експерта що на дату формування такого документу у будівлях та приміщеннях надавача медичний послуг забезпечено доступність для осіб з інвалидністю та інших маломобільних груп населення відповідно до будівельних норм і правил. 

Додатково інформуємо, що умови закупівлі медичних послуг, що будуть надаватися за програмою медичних гарантій, розробляються для надавачів медичних послуг, які бажають укласти договір з НСЗУ. Формування вимог відбувається на основі чинних галузевих стандартів, уніфікованих протоколів надання медичної допомоги, примірних табелів матеріально-технічного оснащення, інших нормативно-правових актів та міжнародних рекомендацій, які регулюють сферу надання медичних послуг. Медичні працівники, які надаватимуть медичну допомогу за програмою медичних гарантій, повинні відповідати єдиним кваліфікаційним вимогам, встановленим чинними нормативно-правовими актами України. З проєктами умов закупівлі медичних послуг за програмою медичних гарантій у 2021 році можна ознайомитись на вебсайті НСЗУ у розділі «Вимоги ИМГ 2021». 

 

Для замовлення Звіту дзвоніть зараз+380 (96) 173-25-37