fbpx

Будівельна експертиза щодо визначення коду відповідно до Державного класифікатора ДК 018-2000. Визначаємо тип об’єкта згідно ДК 018-2000, КВЕД ДК 009:2010 для оподаткування

Будівельна експертиза щодо визначення коду відповідно до Державного класифікатора ДК 018-2000. Експерт визначає тип об’єкта згідно ДК 018-2000, КВЕД ДК 009:2010 для оподаткування.

Для замовлення дзвоніть зараз+380 (96) 173-25-37

Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві», №466-IX  від 16.01.2020 р., який набрав чинності з 23.05.2020 р. внесено суттєві зміни в частині оподаткування об’єктів нерухомості. А саме, згідно статті 266.2.2. не є об’єктом оподаткування:

є) будівлі промисловості, віднесені до групи “Будівлі промислові та склади” (код 125) Державного класифікатора будівель та споруд ДК 018-2000, що використовуються за призначенням у господарській діяльності суб’єктів господарювання, основна діяльність яких класифікується у секціях B-F КВЕД ДК 009:2010, та не здаються їх власниками в оренду, лізинг, позичку;

ж) будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників (юридичних та фізичних осіб), віднесені до класу “Будівлі сільськогосподарського призначення, лісівництва та рибного господарства” (код 1271) Державного класифікатора будівель та споруд ДК 018-2000, та не здаються їх власниками в оренду, лізинг, позичку;

Використання класифікації об’єктів нерухомого майна виключно за класифікатором будівель та споруд ДК 018:2000 є повністю правомірним. Державний класифікатор є складовою частиною Державної системи класифікації та кодування техніко-економічної та соціальної інформації. ДКБС призначено для використання органами центральної та місцевої виконавчої влади, фінансовими службами, юридичними та фізичними особами в Україні. Використання ДК БС забезпечує умови для вирішення зокрема завдань: виконання комплексу облікових функцій щодо будівельної діяльності, включаючи статистику цін на будівельну продукцію, проведення робіт з перепису, оцінки та переоцінки вартості будівель та споруд тощо. Гармонізація ДКБС з ЄС дає змогу використовувати національні статистичні дані для зіставлення з даними Євростату в рамках євроінтеграції України.

Виконуємо будівельну експертизу щодо визначення коду відповідно до Державного класифікатора ДК 018-2000. Визначаємо тип об’єкта згідно ДК 018-2000, КВЕД ДК 009:2010 для оподаткування.

Для замовлення дзвоніть зараз+380 (96) 173-25-37